Recent werk: Westlaren Klaar voor de Toekomst

Westlaren gaat op de schop. Een groot deel van de riolering en wegen wordt vervangen. Normaliter zouden de mensen van Laos Landschapsarchitecten met bewoners door de wijk wandelen. Tijdens die wandeling kunnen bewoners vlaggen plaatsen op plekken die ze gevaarlijk of juist heel mooi vinden. Deze informatie zorgt voor draagvlak vanuit de bewoners, en het zorgt er voor dat de aanpassingen beter bij het gebied passen.

Waarom dit project?

Helaas is het door het corona virus niet meer mogelijk om deze wandeling te maken. Daarom heb ik samen met Mattijs Wit deze site gebouwd. Alle bewoners kregen van de gemeente bij de start van het project een brief met meer informatie en de url van de website. Het doel van de site is het krijgen van reacties van bewoners. De ontwerpers van Laos kunnen deze reacties gebruiken om een zo goed mogelijk ontwerp te maken.

De site

De site bestaat uit meerdere fases waar bewoners anoniem op kunnen reageren, en bewoners kunnen ook op elkaar reageren. Elke fase bestaat uit een kaart waar de reacties op worden getoond. Bewoners kunnen ook op elkaar reageren. Bij elke fase is het mogelijk om een PDF te downloaden met meer uitleg over het project. De site bleek een succes: aan het eind van het project zijn er 240 reacties opgehaald. De architecten van Laos kunnen via een admin omgeving de reacties downloaden als pdf en de start- en eindtijden van de fases beheren. Ook is het mogelijk om ongepaste reacties te verbergen.

Toegankelijkheid

Omdat dit een overheidsproject is is toegankelijk extra belangrijk. Daarom is het, naast de kaart met vlaggen, mogelijk om de reacties als een lijst te bekijken en er op te reageren. Bij elke reactie wordt een schatting van het gekozen adres getoond. Het fijne van deze oplossing is dat elke reactie via een eigen url te bekijken is. Dit maakt het ook gemakkelijk voor bewoners om een reactie door te sturen naar buren en andere bewoners. Voor de kaart hebben we Open Streetmap in plaats van Google maps gebruikt.

https://www.westlarenklaarvoordetoekomst.nl/