Recent werk: Westlaren Klaar voor de Toekomst

Westlaren gaat op de schop. Een groot deel van de riolering en wegen wordt vervangen. Normaliter zouden de mensen van Laos Landschapsarchitecten met bewoners door de wijk wandelen. Tijdens die wandeling kunnen bewoners vlaggen plaatsen op plekken die ze gevaarlijk of juist heel mooi vinden. Deze informatie zorgt voor draagvlak vanuit de bewoners, en het zorgt er voor dat de aanpassingen beter bij het gebied passen.

Helaas is het door het corona virus niet mogelijk om deze wandeling te maken. Daarom hebben we deze site gebouwd. Alle bewoners hebben bij de start van het project een brief gekregen met meer informatie en de url van de website. Het project bestaat uit meerdere fases waar bewoners op kunnen reageren. Voor elke fase kan een PDF geupload worden met meer informatie over het ontwerp.

Omdat dit een overheidsproject is is toegankelijk extra belangrijk. Daarom is het, naast de kaart met vlaggen, ook mogelijk om de reacties als een lijst te bekijken en er op te reageren. Het fijne van deze oplossing is dat elke reactie een eigen url heeft en dus door te sturen is naar buurtbewoners. Voor de kaart hebben we Open Streetmap gebruikt.

https://www.westlarenklaarvoordetoekomst.nl/